Nieuwe Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU (PHR)

Wat houdt het voor u in?

Met ingang van 14 december 2019 j.l. trad de nieuwe Europese Plant Health Regulation (2016/2031) in werking. Wellicht heeft u hier het een en ander al van gehoord, maar wat houdt het nou precies in?

 

Nieuw beleid binnen de EU.
Een ‘snelle lezer’ merkt waarschijnlijk al direct de nieuw richting van het EU-beleid. Namelijk de wetgeving verandert van een Richtlijn in een zogeheten Verordening. Het komt er op neer dat de EU een stuk strikter wordt ten aanzien van plantgezondheid. Hiermee is de oude Europese Fytorichtlijn 2000/29/EG komen te vervallen en de zogeheten Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU (PHR) voor in de plaats gekomen.

Snel samengevat zijn onderstaande 4 hoofdpunten nu anders:

  • Herbeoordeling van zogeheten Q-organismen en benoeming van Priority Q-Pests.
  • Instellen van categorie ‘High Risk Plants’ die (tijdelijk) niet meer geïmporteerd mogen worden.
  • Strikte eisen bij import in de EU, o.a. ten aanzien van grond en productiepercelen.
  • Plantenpaspoortplicht geldt voor alle ‘Plants for Planting’ in een voorgeschreven format.

 

Waarom deze verandering?
Door het implementeren van deze nieuwe verordening wil de Europese Unie:

  • zichzelf betere bescherming bieden tegen ziekten en plagen met behoud van vrij handelsverkeer en markttoegang.
  • beter en sneller in staat zijn maatregelen te nemen bij vondst van ziektes en plagen.
  • Meer aandacht voor traceerbaarheid van producten.
  • Meer verantwoordelijkheid bij bedrijfsleven

 

Wat betekend dit voor u als klant?
Praktisch gezien verandert er aan onze FAIRPLANT planten en/of kwaliteit niets. Nog steeds een vertrouwde en perfecte kwaliteit. Bij elke levering wordt nu altijd een fysiek EU plantenpaspoort fysiek aan de partij meegeven.
De plantenpaspoortplicht is nu verplicht voor alle ‘voor opplant bestemde planten’. Volgens de EU-definitie zijn dit planten die volledige planten kunnen voortbrengen en daarvoor bestemd zijn. Deze planten moeten worden uitgeplant, opnieuw worden geplant of geplant blijven.

 

Bij Fairplant zijn we er helemaal klaar voor! Wij zijn door de NAKtuinbouw goed gekeurd om het nieuwe plantenpaspoort zelf te mogen afdrukken en uitgeven. Een voorbeeld hiervan ziet u in de foto bij dit bericht.

Het nieuwe paspoort is nu voor alle landen uniform en herkenbaar d.m.v. de Europese vlag en de logische A + B + C+ D indeling.
Daarnaast bestaat, als voorbeeld, de fysieke ZP,B2 code niet meer. Deze code is vervangen door de code PZ-ERWIAM. Deze PZ-ERWIAM code geeft aan dat uw planten geteeld zijn in een gebied (Zone Protecta)  wat vrij is van de bacterie Erwinia amylovora.